Forskning

Til dagligt er jeg PhD-studerende i Psykiatrien i Region Sjælland. Det betyder, at jeg arbejder fuldtid som forsker, og modtager udannelse i forskningsmetodik. Jeg bliver vejledt af overlæge og professor Sidse Arnfred, der besidder landets eneste professorat i psykoterapi.

Jeg forsker selv i psykoterapi og psykopatologi ( beskrivelse og karakteristik af de symptomer, der afgrænser og kendetegner psykiske lidelser, fx hallucinationer og vrangforestillinger).
Jeg laver et randomiseret klinisk forsøg, hvor jeg afprøver en ny behandlingsform vi kalder for Modified Collaborative Assessment, på en større gruppe mennesker med angstproblematiker.
Det betyder mere lavpraktisk, at jeg laver en særlig dybdegående udredning af disse mennesker, med fokus på at gøre udredningen relevant for dem, og med målsætning om, at det også er patienten – og ikke lægen/psykologen – der skal blive klogere. Denne information skal endvidere kommunikeres videre ril den terapeut der skal varetage patientens videre behandling.
Med dette håber vi at gøre patienten mere klar til terapi, og mindske frafald fra behandlingen. Endvidere forventer vi at blive klogere på såkaldte selvforstyrrelser i patientgruppen.